Diensten & Werkwijze

Wat doet ACRN Bewind & Budget?

ACRN Bewind & Budget helpt mensen om geldzaken en persoonlijke zaken goed te regelen als ze dat zelf niet kunnen.Dat doen we via bewindvoering en budgetbeheer.Op deze website leggen we uit wat het verschil is.Ons team zet zich graag voor u in met persoonlijke, duidelijke adviezen en praktische hulp.
Tijdelijk of voor altijd. Bel of mail ons gerust voor vragen of een gesprek.

We helpen u omgaan met geld

Problemen met geld ontstaan vaak door persoonlijke problemen. Bijvoorbeeld door ziekte, na een scheiding, verlies van een baan, overlijden van een partner of door een verslaving. Maar ook zonder deze problemen wil het soms gewoon niet lukken om geldzaken goed te regelen. En als er dan schulden ontstaan, wordt het pas echt ingewikkeld. Misschien herkent u het wel. ACRN Bewind & Budget werkt daarom samen met andere hulpverleners. Als dat nodig is kunnen deze hulpverleners uw problemen met u bespreken en helpen aanpakken. Tegelijk helpt ACRN Bewind & Budget u om al uw geldzaken weer goed te regelen. Dat wil zeggen: alle rekeningen betaald, schulden geregeld en zelfstandig leren omgaan met geld. Of u geholpen wordt door een bewindvoerder of budgetconsulent ligt aan uw persoonlijke en financiële situatie.

ACRN ontzorgt

ACRN Bewind & Budget beschikt over ruime ervaring in bewindvoering en budgetbeheer. We hebben ook medewerkers die de Turkse taal spreken. Zo kunnen we ook mensen uit de Turkse gemeenschap goed bedienen.

Dit staat voor een brede basis en een kwalitatief hoogwaardige financiële dienstverlening, waarbij de behoeften en wensen van de client altijd centraal staan.

Werkwijze

Intake

Dat gebeurt bij u thuis en is altijd vertrouwelijk, laagdrempelig en met veel persoonlijke aandacht, maar we blijven wel kritisch. Van tevoren ontvangt u alle benodigde papieren, die u vooraf zoveel mogelijk invult. Ook zorgt u voor een kopie van een geldig identiteitsbewijs en bij uw gemeente haalt u een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA). In het kennismakingsgesprek checken we samen of alles compleet is en goed is ingevuld.

Groenlicht

Samen maken we een zo helder mogelijk overzicht van uw algemene en financiële gegevens. Op basis daarvan beoordelen wij of bewindvoering praktisch uitvoerbaar is. Als dat zo is, en u bent het daarmee eens, dan ondertekenen wij samen de beheersovereenkomst en de benodigde machtigingen.

Kantonrechter

Wij melden de kantonrechter dat wij een benoeming tot bewindvoerder aanvaarden. De rechter zal na beoordeling een beschikking afgeven. De kantonrechter controleert jaarlijks onze werkzaamheden.

Financieel

Op uw naam wordt een nieuwe bankrekening geopend. Daarop wordt vanaf dat moment uw gehele inkomen gestort. Deze rekening wordt door ons beheerd.

Wij schrijven alle inkomensverstrekkers en instanties aan en melden ze dat wij vanaf dat moment uw financiële zaken regelen.

U krijgt van ons een budgetplan thuisgestuurd.

Wekelijks storten we een vast bedrag aan leefgeld op uw oude bankrekening (leefgeldrekening).

Wij melden alle instanties dat uw postadres wijzigt. Zo kunnen wij meteen handelen, als dat nodig is.

Begroting

Binnen 3 maanden na aanvang van de onderbewindstelling maken wij een begroting met daarin al uw maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Uitgaven

Hiermee bedoelen wij o.a.: woonlasten, verzekeringen, contributies, abonnementen, overige vaste lasten, reiskosten en leefgeld.

Balans

Wij dienen een beginbalans en boedelbeschrijving in bij het Kantongerecht. Hierin worden uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven opgenomen. Wij inventariseren de eventuele schulden en berekenen hoeveel u kunt aflossen.

Aflossing

Daarna spreken wij aflossingsregelingen af met eventuele schuldeisers, rekening houdend met uw aflossingscapaciteit. Als er problematische schulden zijn, melden wij deze aan bij instanties als uw gemeente, de Kredietbank of Plangroep.

Informatie

Van ACRN Bewind & Budget krijgt u continue een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zo houdt u zelf ook de vinger aan de pols.

Rekening en Verantwoording

Jaarlijks stellen wij een Rekening en Verantwoording op, waarin uw inkomsten en uitgaven duidelijk worden weergegeven. Ook wordt vermeld hoe uw vermogen in dat jaar is gegroeid of afgenomen. Deze Rekening en Verantwoording leggen wij aan u én aan de kantonrechter ter goedkeuring voor.

Bescherming vermogen

Wanneer iemand goed omgaat met het inkomen, maar er daarnaast een groot vermogen is, kan bijvoorbeeld alleen dat vermogen onder bewind gesteld worden. Zo wordt voorkomen dat het door onverantwoorde uitgaven verdwijnt of door anderen afhandig wordt gemaakt.

Schuiven naar boven