Bewindvoering

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). ACRN Bewind & Budget regelt vrijwillig bewind. Een andere naam daarvoor is beschermingsbewind. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Waarover gaat beschermingsbewind?

 • Beschermingsbewind gaat over geld en over goederen zoals een huis, auto of meubels;
 • Beschermingsbewind gaat niet over persoonlijke zaken, zoals relaties of zorg.

Met officiële woorden: de rechter stelt uw geld en goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf een bewindvoerder kiezen. Bijvoorbeeld een bewindvoerder van ACRN Bewind & Budget. Samen met u regelt hij of zij al uw geldzaken.

Voor wie kunt u bewindvoering aanvragen?

U kunt beschermingsbewind aanvragen:

 • voor uzelf;
 • voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden.

ACRN Bewind & Budget helpt u graag met de aanvraag van beschermingsbewind.

Hoe vraagt u beschermingsbewind aan?

 • U kunt beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.
 • De kantonrechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of beschermingsbewind een ‘passende maatregel’ is. Dat wil zeggen dat met beschermingsbewind problemen kunnen worden voorkomen en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter tot onderbewindstelling van uw geld en goederen.

Wat doet onze bewindvoerder voor u?

In overleg met u brengt onze bewindvoerder uw financiële zaken op orde.

De bewindvoerder:

 • krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen;
 • opent een of twee rekeningen;
 1. een beheerrekening waarvan de bewindvoerder al uwvaste kosten betaalt;
 2. een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen. Dit kan ook de bankrekening zijn die u al heeft, maar alleen als u niet rood staat.
 • betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft;
 • regelt uw belastingaangifte (box 1);
 • helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen;
 • vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn;
 • sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is;
 • maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven;
 • geeft u adviezen over omgaan met geld en regels.

Wat kost beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kost geld maar vaak heeft u recht op bijstand.

 • Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
 • De kosten voor beschermingsbewind bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw. U vindt de kosten op de website van Branchevereniging BPI.

Over de kosten vertellen we u graag meer in een persoonlijk gesprek. ACRN Bewind & Budget kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind.

Schuiven naar boven